"pathological response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczna odpowiedź
  1. pathological przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Any pathological or unusual empathic responses?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo