"past project" — Słownik kolokacji angielskich

past project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za projektem
  1. past przymiotnik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But on past projects we've never had any catastrophic problems.

    Podobne kolokacje: