BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"participation gives" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udział sprawia
  1. participation rzeczownik + give czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Their participation in the soap opera La usurpadora gave her more exposure to audiences.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo