"partial response" — Słownik kolokacji angielskich

partial response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): częściowa odpowiedź
  1. partial przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In most cases, patients required prolonged courses of therapy, for several years, to maintain a partial response.

powered by  eTutor logo