"parkland setting" — Słownik kolokacji angielskich

parkland setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie parku
  1. parkland rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Lawrence would have liked to be able to think back to the last time he'd been alone with a beautiful girl, strolling through a lush parkland setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo