"open stage" — Słownik kolokacji angielskich

open stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena otwarta
  1. open przymiotnik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    On this site, the Academy has seven buildings, a basketball court, and an open stage.

    Podobne kolokacje: