ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"old stage" — Słownik kolokacji angielskich

old stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stary etap
  1. old przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The new theater, with the old stage and seating areas reversed, will have 5,600 seats.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo