"old image" — Słownik kolokacji angielskich

old image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stary obraz
  1. old przymiotnik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    Simon had called up old images, studying the little community.

    Podobne kolokacje: