"obvious response" — Słownik kolokacji angielskich

obvious response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczywista odpowiedź
  1. obvious przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The obvious response to this question would be to say that the school should do all that it reasonably can.

powered by  eTutor logo