"observation platform" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): peron obserwacji
  1. observation rzeczownik + platform rzeczownik
    Silna kolokacja

    The upper observation platform has an outside area with a glass floor.

powered by  eTutor logo