BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"oblique view" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "oblique view" po angielsku

oblique view

rzeczownik
  1. widok ukośny

"oblique view" — Słownik kolokacji angielskich

oblique view kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widok kreski ukośnej
  1. oblique przymiotnik + view rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shifting can similarly be used to photograph "around" an object, such as a building support in a gallery, without producing an obviously oblique view.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo