"nude woman" — Słownik kolokacji angielskich

nude woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akt kobieta
  1. nude przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Eventually he saw a beautiful nude woman come out, take the money, and turn to go inside.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo