"notorious prison" — Słownik kolokacji angielskich

notorious prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znane więzienie
  1. notorious przymiotnik + prison rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the racial injustice inside the notorious prison was not what ultimately led to its demise.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo