"news helps" — Słownik kolokacji angielskich

news helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości pomaga
  1. news rzeczownik + help czasownik
    Luźna kolokacja

    Indeed, news of his interest helped the stock close at $19.25 a share, up nearly $3.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo