"news confirms" — Słownik kolokacji angielskich

news confirms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości potwierdza
  1. news rzeczownik + confirm czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Recent news has confirmed that Peter is working at a school in indonesia teaching English language.

    Podobne kolokacje: