"negotiating authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): negocjując władzę
  1. negotiating rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This summer, Congress gave President Clinton special negotiating authority to clinch a deal by Dec. 15.

    Podobne kolokacje:

podobne do "negotiating authority" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "negotiating authority" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik