ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"necessary stage" — Słownik kolokacji angielskich

necessary stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezbędna scena
  1. necessary przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He wondered if falling in love with the nurse wasn't a necessary stage of convalescence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo