ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"name appears" — Słownik kolokacji angielskich

name appears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imię pojawia się
  1. name rzeczownik + appear czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The name used by the company appears to have changed several times over the years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo