"mysterious woman" — Słownik kolokacji angielskich

mysterious woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tajemnicza kobieta
  1. mysterious przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This was not the mysterious woman he had met on the train.

powered by  eTutor logo