"music maker" — Słownik kolokacji angielskich

music maker kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): producent muzyczny
  1. music rzeczownik + maker rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The hardest part was having to say no to so many really great music makers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo