"mural project" — Słownik kolokacji angielskich

mural project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): malowidło ścienne projekt
  1. mural rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The children found the mural project too large for them, but elders came forward to complete it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo