KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"most varied" — Słownik kolokacji angielskich

most varied kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najprzeróżniejszy
  1. most przysłówek + varied przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The Japanese section of the exhibition is the most varied.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo