"most splendid" — Słownik kolokacji angielskich

most splendid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwspanialszy
  1. most przysłówek + splendid przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    It is one of the nation's most splendid architectural ensembles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo