Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"most elegant" — Słownik kolokacji angielskich

most elegant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najelegantszy
  1. most przysłówek + elegant przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    He was almost the most elegant man many of them had ever seen.

    Podobne kolokacje: