Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"mosquito season" — Słownik kolokacji angielskich

mosquito season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku komara
  1. mosquito rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    August happens to be peak mosquito season because of hot, muggy weather.