"monochrome image" — Słownik kolokacji angielskich

monochrome image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz monochromatyzmu
  1. monochrome przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    MineCam 1 worked, but the monochrome image was sometimes difficult to interpret.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo