"monochromatic image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): monochromatyczny obraz
  1. monochromatic przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hooker made the pictorial in a vintage Southern context, including monochromatic images.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo