"money winner" — Słownik kolokacji angielskich

money winner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwycięzca finansowy
  1. money rzeczownik + winner rzeczownik
    Silna kolokacja

    Just go back to 1981 and I was the leading money winner with $376,000.

    Podobne kolokacje: