"money raiser" — Słownik kolokacji angielskich

money raiser kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): hodowca finansowy
  1. money rzeczownik + raiser rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The working committee consists of the following- by any titles: Candidate, manager, money raiser, publicity person, office girl, field supervisors, and precinct workers.

    Podobne kolokacje:

podobne do "money raiser" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "money raiser" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik