"money people" — Słownik kolokacji angielskich

money people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie finansowi
  1. money rzeczownik + people rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If the device itself had been worth the money people would have paid it.

    Podobne kolokacje: