"money market economist" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekonomista rynku pieniężnego
 1. money rzeczownik + economist rzeczownik
  Luźna kolokacja

  A more accurate gauge of the Fed's intentions could come this week, money market economists said, because the Fed will need to drain reserves from the banking system.

  Podobne kolokacje:
 2. market rzeczownik + economist rzeczownik
  Luźna kolokacja

  A more accurate gauge of the Fed's intentions could come this week, money market economists said, because the Fed will need to drain reserves from the banking system.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo