"moment thinks" — Słownik kolokacji angielskich

moment thinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment myśli
  1. moment rzeczownik + think czasownik
    Zwykła kolokacja

    And don't you for a moment think you're going to talk me out of it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo