"moment realizes" — Słownik kolokacji angielskich

moment realizes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment realizuje
  1. moment rzeczownik + realize czasownik
    Luźna kolokacja

    The moment the words were out of his mouth he realized that he had given himself away.

    Podobne kolokacje: