"moment loses" — Słownik kolokacji angielskich

moment loses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment przegrywa
  1. moment rzeczownik + lose czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tom Ellison had never for a moment lost his courage.

    Podobne kolokacje: