"moment lets" — Słownik kolokacji angielskich

moment lets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okresy wynajmu momentu
  1. moment rzeczownik + let czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Let me see her letter a moment," she said at last.

    Podobne kolokacje: