"moment includes" — Słownik kolokacji angielskich

moment includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment obejmuje
  1. moment rzeczownik + include czasownik
    Luźna kolokacja

    Other notable historical moments in Parkside's first half century include:

    Podobne kolokacje: