"moment forgets" — Słownik kolokacji angielskich

moment forgets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment zapomina
  1. moment rzeczownik + forget czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He sat up, for a moment forgetting where he was, and feeling the hammock swing, almost tipping him out.

    Podobne kolokacje: