"moment allows" — Słownik kolokacji angielskich

moment allows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment pozwala
  1. moment rzeczownik + allow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After they built a 16-point fourth-quarter lead, a few careless moments allowed the Cavaliers to cut it to 9 with 3 minutes 43 seconds remaining.

    Podobne kolokacje: