"minor element" — Słownik kolokacji angielskich

minor element kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drobny element
  1. minor przymiotnik + element rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These boarders were always a minor element, never more than 14.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo