"milk substitute" — Słownik kolokacji angielskich

milk substitute kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko zastępca
  1. milk rzeczownik + substitute rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The two most common categories of milk substitutes are grain milk and plant milk.

    Podobne kolokacje: