"milk curd" — Słownik kolokacji angielskich

milk curd kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zsiadłe mleko mleka
  1. milk rzeczownik + curd rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Cottage cheese is granular as it is skimmed cows' milk curds, drained and washed before being coated in a very thin cream.

    Podobne kolokacje: