"map image" — Słownik kolokacji angielskich

map image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz mapy
  1. map rzeczownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The map image below shows how erosion occurred between 1882 and 1955.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo