ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"make of marble" — Słownik kolokacji angielskich

make of marble kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób z marmuru
  1. make czasownik + marble rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One is made of marble and has an oak cover.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo