PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"lug away" — Słownik kolokacji angielskich

lug away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taszcz daleko
  1. lug czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    By the time he and Ch'sallis arrived at the entrance to the underground cavern, the stones that had fortified the place had been lugged away.

    Podobne kolokacje: