"lucrative deal" — Słownik kolokacji angielskich

lucrative deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lukratywna umowa
  1. lucrative przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Together they won the company a very lucrative deal with Burton's on their suit collection.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo