BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"look shaky" — Słownik kolokacji angielskich

look shaky kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj chybotliwy
  1. look czasownik + shaky przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The Nets looked shaky at the start of the second half.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo