"look professorial" — Słownik kolokacji angielskich

look professorial kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj profesorski
  1. look czasownik + professorial przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The one older man looked professorial.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo