"look heavenward" — Słownik kolokacji angielskich

look heavenward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz w niebo
  1. look czasownik + heavenward przysłówek
    Luźna kolokacja

    He threw up his hands and looked heavenward, in despair that seemed real.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo