"look halfway" — Słownik kolokacji angielskich

look halfway kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz w połowie drogi
  1. look czasownik + halfway przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Now they halfway looked for it, though he didn't do it all the time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo