"look glad" — Słownik kolokacji angielskich

look glad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyglądaj zadowolony
  1. look czasownik + glad przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    He did not look at all glad to see me, however.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo